Açık Soğutma Kulesi

W Tech endüsrtiyel tüm alanlara hitap etmektedir:
  • Enerji ve kojenerasyon tesisleri
  • Metalurji tesisleri
  • Kimya ve ilaç ensüstrisi
  • Gida Endüstrisi
  • Endüstriyel tesisler
  • İklimlendirme ve endüstriyel soğutma
  • Plastik enjeksiyon ve ekstrüzyon
Aşağıdaki konstrüksüyonlar da cihaz üretilmektedir:
  • Aksiyel ve santrifüj fanlar( doğal yada zorlamalı akışlı)
  • Kuru/ıslak çalışmaya uygun hibrid   kuleler.
  • Müşteri ihtiyacına uygun spesifik uygulamalar için kuleler.