W-Care OSNOVNI

“Osnovni” sistem je rešenje sa dobrim odnosom cene i kvaliteta, dizajniran za jedinice skromne veličine i sposoban da obezbedi bivalentnu zaštitu zahvaljujući upotrebi jednog anti-kamenac/antikoroziv i biocid proizvoda. Pumpa dozira u vodu za evaporativni sistem (Kule, Zatvorene rashladne kule ili Evaporativnog kondenzatora) tačan iznos proizvoda putem upotrebe merne pumpe povezane na merač impulsa. Ova vrsta sistema optimizira potrošnju vode i hemikalija, sa ciljem da produži radni vek celog sistema. Sistem se isporučuje unapred sastavljen, kompletan sa rezervoarom i mernom pumpom (IP65) i uključuje prvo punjenje sa hemikalijama.