W-Care NAPREDNI

“Napredni” sistem automatski upravlja drenažom vode unutar evaporativnog sistema (Kule, Zatvorene rashladne kule ili Evaporativnog kondenzatora) kroz korišćenje digitalne provodljivosti. On takođe upravlja doziranjem anti-kamenac/antikoroziv srazmerno potrošnji vode, i pored toga, doziranjem biocida šokom u programabilnim intervalima. Ova vrsta sistema optimizira potrosnju vode i hemikalija, sa ciljem da produži radni vek celog sistema. Sistem se isporučuje unapred sastavljen i mini-montiran, potpuno ožičen (IP65) i uključuje prvo punjenje sa hemikalijama.