W-Care – Hemijska priprema vode za evaporativno hlađenje

Korišćenje evaporativnih sistema dovodi do značajnog smanjenja potrošnje energije ali i uvodi potrebu za upravljanjem vodom. Pravilna priprema vode produžava radni vek postrojenja i same kule, smanjujući istovremeno potrošnju. W-Tech se ne bavi samo proizvodnjom evaporativnih jedinica, nego takođe predlaže dva rešenja koja su u stanju da zadovolje potrebe kako lakih i malih, tako velikih i složenih sistema. 
 
Preuzmite Katalog W-Care