TAP

Ova vrsta rashladnih kula takođe koristi aksijalne ventilatore, ali umesto na vrhu nalaze se u visini očiju. Ovakav dizajn ima praktične prednosti u slučaju održavanja i omogućava visoku efikasnost. Ceo električni deo kule se nalazi izvan protoka vazduha.