TAA

Ova vrsta rashladnih kula je dizajnirana tako da koristi aksijalne ventilatore montirane na vrhu jedinice. Glavna prednost je smanjena potrošnja energije i lakši uslov rasporeda.
 
Preuzmite Tehnicki Katalog TAA