RAA

Kao i otvorene rashladne kule, ovaj tip rashladnih kula takodje koristi aksijalne ventilatore montirane na vrhu dajući prednosti u smislu energetske efikasnosti i pouzdanosti.
 
Preuzmite Tehnicki Katalog RAA