Zatvorene rashladne kule

Zatvorene rashladne kule, evoluirane otvorene rashladne kule, primenjuju se kako u industrijskim tako i u civilnim instalacijama, koristeći isti princip odvođenja toplote isparavanjem. Ono što ih razlikuje od otvorenih rashladnih kula je da je fluid koji se hladi u zatvorenom cirkulacionom krugu.
 
Zatvorene rashladne kule se mogu koristiti u različitim aplikacijama uključujući:
  • Rashladnu opremu za vazdušne kompresore, ekstrudere, mašine za livenje plastike i gume, glodalice.
  •  Vodom hlađeni čileri za HVAC ili industrijsku primenu.
  • Free cooling – Direktna proizvodnja hladne vode u toku hladnog perioda zaobilazeći čiler (sa značajim uštedama energije)
 
Ovde trazi ponudu