CAA

Evaporativni kondenzatori sa aksijalnim ventilatorima značajno smanjuju potrošnju energije. Oštrice na lopaticama ventilatora sa niskobučnim profilom doprinose niskom nivou buke kondenzatora. Izmenjivači toplote proizvedeni od pocinkovanog čelika poseduju sertifikat PED.
 
Preuzmite Tehnicki Katalog CAA