Evaporativni kondenzatori

Srednji i veliki rashladni sistemi često koriste vodom hlađene kondenzatore, posebno kada se kao rashladni fluid koristi amonijak. Ova vrsta kondenzacije omogućava da se postigne konzistentnost performansi, toplotna efikasnost (i u hladnoj i u toploj sezoni), rešavajući tipične probleme vazduhom hlađenih kondenzatora (visoka temperatura kondenzacije sa porastom pritiska u instalaciji, značajno smanjenje efikasnosti).
 U većini ovih sistema voda se hladi otvorenim ili zatvorenim rashladnim kulama. Posebno interesantno rešenje je koristiti direktno evaporativne kondenzatore koji imaju izmenjivač  toplote, unutar kojeg rashladni fluid teče i kondenzuje se (freon ili amonijak) optimizirajući efikasnost. Upotreba vode je minimalna, smanjujući potrošnju i dobijajući najvišu efikasnost.  
 
Ovde trazi ponudu