Sistemi napravljeni na traju

Svaki detalj, počev od upotrebljenih materijala,  važan je za efikasnost, trajnost i pouzdanost naših proizvoda. iz tog razloga W-Tech proizvodi rashladne kule, zatvorene rashladne kule i evaporativne kondenzatore od pocinkovanog čelika tipa ''Sendzimir'' sa dodatnom završnom zaštitom W-Coat ili od nerđajućeg čelika. Na isti način se vodi briga o materijalima koji se koriste za sve mehaničke i električne delove.
Koristeći najnoviju generaciju motora, prigušivača i inovativne distribucije vode, opseg rešenja koje nudi W-Tech je dizajniran da pruži optimalne performanse u pogledu energetske efikasnosti i prenosa toplote, kako u toplim tako i u hladnim periodima, i da obezbedi održive  performanse tokom vremena uz nizak nivo buke.