Skraplacze wyparne

Średnie i duże systemy chłodnicze często używają skraplaczy chłodzonych wodą, zwłaszcza przy zastosowaniu amoniaku jako czynnika chłodniczego.  Ten typ kondensacji umożliwia osiągnięcie zgodności wydajności, sprawności cieplnej (zarówno w sezonie zimnym jak i gorącym), rozwiązywania problemów typowych skraplaczy chłodzonych powietrzem (wysoka temperatura kondensacji ze wzrostem ciśnienia w obwodzie, znaczny spadek wydajności) . W większości z tych systemów woda jest chłodzona za pomocą otwartej lub zamkniętej chłodni wyparnej. Szczególnie interesującym rozwiązaniem jest wykorzystanie bezpośrednio skraplacza wyparnego, który ma wymiennik ciepła (wężownicę) usytuowany wewnątrz, gdzie płynie czynnik chłodniczy i kondensat (freon lub amoniak) w celu optymalizacji wydajności. Stosowanie wody jest minimalne, redukując jej zużycie i uzyskując maksymalną wydajność.